Agrarische Bouw | Geiten

Nieuwbouw geitenstal & verbouw melkgebouw, Ambt Delden

In Ambt Delden hebben we een nieuwe geitenstal gebouwd. De stal is uitgevoerd met 3 voergangen met aan beide zijden een pot erlangs. Tevens hebben we een melkgebouw wat er al stond geheel verbouwd. Ook zijn er achter de stallen nieuwe sleufsilo’s gestort en hebben we rondom de stallen betonnen erfverharding aangebracht.