Agrarische Bouw | Rundvee

Nieuwbouw melkveestal, Wehl

In Wehl heeft Aannemersbedrijf Hoes een nieuwe ligboxenstal gebouwd welke is uitgevoerd met een ecovloer. De stal is uitgevoerd met een voergang in het midden en links voorin een swing-over melkstal met daarachter een wachtruimte. Langs de melkstal is een ruimte gecrëeerd om te kunnen separeren en een strohok.