Agrarische Bouw | Varkens

Nieuwbouw varkensstal, Horssen

In Horssen hebben wij een nieuwe dragende zeugen & gespeende biggenstal gebouwd op hun locatie in Horssen. Het achterste gedeelte van de stal zitten dragende zeugen in groepshuisvesting en voorin de stal zitten de gespeende biggen. De biggenstal is uitgevoerd met hokken en plateau’s zodat zij ook naar boven kunnen lopen & liggen. Achter de stal hebben wij een bouwkundige luchtwasser gemaakt waar de ventilatoren achter de luchtwasser zijn aangebracht.